Hierbij naast enkele referenties kan ik goed overleg de onderstaande uitgewerkte testimonials delen. Contact opnemen met deze mensen is een optie, maar graag wel altijd in overleg.


Astrid

Lees de testimonial van Astrid als PDF

Voor DSW heb ik de overgang van WPF applicatieschermen naar .Net / Web geanalyseerd en begeleid. Astrid was PO van het team waarvoor ik via Agile/scrum processen de requirements voor nieuwe applicatie heb uitgewerkt, vastgesteld en helpen implementeren.

Maria

Maria was bij HTM stuurgroeplid van het programma dat Purchase 2 Pay / P2P (obv. Proactis) implementeerde en heeft mij benaderd om de wensen vanuit de Financiële Administratie op het gebied van rapportages helder te krijgen. Naast het faciliteren van kennis rondom moderne BI tooling heb ik als Data Analist / Developer de verschillende dashboards in Qlik Sense gerealiseerd.


Allarda

Lees de testimonial van Allarda als PDF

Allarda was Manager Centrale Uitvoering bij de Sociale Verzekeringsbank en mijn opdrachtgever voor het project “Vernieuwen SVB-kluis”. Als projectleider heb de MFT oplossing voor 150+ uitwisselingen met ketenpartners opnieuw uitgevraagd in de markt (RFI/RFP) en de oplossing geïmplementeerd. (LinkedIn)


Bram

Bram was PO van een nieuwe, centrale applicatie in het landschap van DSW Zorgverzekering. Met Bram heb ik regelmatig overleg gehad over de invulling en planning van items op de backlog zodat services .


Pieter

Pieter was IT Manager bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)en heeft mij twee jaar ingehuurd voor diverse opdrachten en projecten uit te voeren. (LinkedIn)


Jerome

Jerome wilde bij HTM het P2P-proces op een vernieuwende manier ontsluiten in de Qlik Sense BI-omgeving van HTM. Naast de P2P dashboards en rapportages hebben we inzichten gecreëerd die waardevol zijn gebleken voor de organisatie. Door middel van interactieve dashboards en rapportages kan de financiele administratie nu veel makkelijk en inhoudelijker het gesprek aangaan met afdelingen rondom het inkoop- en betaalproces.


Marjon

Marjon was Programma Manager DWS bij de Sociale Verzekeringsbank en heeft met mij samengewerkt bij de introductie en uitrol van Microsoft 365.

Nurser

Nurser was voor HTM tijdelijk programma manager


Edwin

Edwin was de Lead Architect op het “samen/werkplek”-domein van SVB en heeft de vernieuwende werkplek obv. MS Intune, Office365 etc. bedacht. Als meewerkend voorman binnen het team heb ik samen met Edwin veel gedaan rondom de implementatie en acceptatie van deze nieuwe manier van (samen)werken binnen de SVB gebruikersgroepen.


Photo by Nghia Le on Unsplash