Als interimmer begint mijn plan van aanpak meestal bij het plan óf de aanpak van de opdrachtgever. De organisatie heeft meestal wel een standaard werkwijze of gangbare processen. Ik heb ervaring met Prince2 en met meer Agile-frameworks en vind mijn weg bij alles wat er tussen zit. Bij aanvang is het kwestie van afstemmen welke aanpak, documenten en/of processen gevolgd gaan worden.

Binnen de kaders die ik meekrijg ga ik plannen. Ik houd van plannen, afstemmen en vastleggen. Het geeft mij koers, houvast en gaandeweg bevestiging dat we op koers zitten. Dit geldt voor mij in een rol van project manager, maar ook bij een informatie analyse. Door actief met mijn planning op pad te gaan en gaandeweg met alle betrokkenen piket paaltjes te slaan creer ik draagvlak en betrokkenheid.

In lijn met mijn motto “Let’s get real, or let’s not play” vind ik het mijn taak en uitdaging om de kaders of vraag te blijven toetsen aan de opdracht: is het proportioneel, is het reëel of een overkill? Ik kan zeer gemotiveerd zijn om een goede Project Brief en uitgebreide End Project Report op te leveren, maar niet omdat het moet.

Ik realiseer mij dat ik als gast iets achter laat voor de organisatie; iets wat blijft (be)staan nadat ik weg ben. Mijn ambitie is om mijzelf misbaar te maken door zaken goed vast te leggen zodat ook na mijn vertrek het team verder kan.

Photo by Alvaro Reyes on Unsplash